Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между Вестиго ООД” (ползвател на домейна www.pixelart.space, наричана по-долу Вестиго) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейна pixelart.space (наричан за кратко сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк и бутон, разположен на страниците на pixelart.space (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези „Общи условия“. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те засягат вашите законови права и задължения. Ако не сте съгласни с тези „Общи условия“, Ви молим да не използвате услугите на сайта. Ако имате въпроси относно тези „Общи условия“, Ви молим да се свържете с нас.

Сайтът предоставя на клиентите информация за продукти и възможността за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Вестиго ООД е регистрирано с данни:

Адрес: България, София

Ул. Веслец 22
ЕИК: 202264075
Управител: Емил Илиев
Телефон: 0889299212


Клиенти/потребители са физически и юридически лица, желаещи да поръчат продукти от сайта. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продуктовите страници на сайта представляват демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганите от Вестиго артикули и не са правно обвързваща оферта.

Когато правите своята поръчка изрично потвърждавате, че поръчката е свързана със задължение за плащане от Ваша страна. При натискане на бутона за поръчка Вие изразявате съгласието си за извършване на покупка със задължение за плащане.
След натискане на бутона за поръчка се счита, че сте направили поръчка на избраните от Вас продукти и приемате настоящите общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

Не е задължително да бъдете регистриран потребител, за да направите поръчка от сайта, но с цел по-лесно обслужване на бъдещи поръчки е препоръчително да направите регистрация на сайта.

За да се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо.ПОРЪЧКА

Клиентите могат да правят поръчки от Pixelart.space 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При приключване на поръчка има възможност да се прегледат продуктите, които са избрани, както и информацията за доставка и връзка с клиента и при нужда да се направят корекции. На посочен от клиента имейл се получава съобщение за приемането на поръчката. След това наш оператор ще се свърже с вас до 24 часа след направата на поръчката, за да бъде тя потвърдена. Ако е направена в почивен ден, тя ще бъде потвърдена в първия възможен работен ден. Във всеки един момент можете да се провери статуса на поръчката във „Вашия профил” в pixelart.space.

След натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ“, клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „кошницата“. Това действие има правно обвързваща сила. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен след потвърждение на поръчката.

“Вестиго ООД” има право да откаже доставката на поръчани продукти и в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия. Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати. В този случай “Вестиго ООД” не носи отговорност за неизпълнение на доставката. “Вестиго ООД” има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

1. Информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;

2. Действията на клиента могат да увредят “Вестиго ООД”;

3. Стоката, поръчана от клиента е била междувременно изчерпана.

4. “Вестиго ООД” има право да откаже доставката на поръчани продукти, като уведоми клиента за отказа си по електронна поща или по телефон, включително в случаите, когато клиентът постави при поръчката си допълнителни условия към продуктите, каквито не се предлагат от “Вестиго ООД”.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които клиента е поръчал плюс цената за доставка, ако има начислена такава. Плащанията към сайта pixelart.space се извършват в български левове, a цените са обявени с включен данък добавена стойност (ДДС).

Към настоящия момент, сайтът поддържа единствено плащания с наложен платеж (плащане при доставка в брой на куриера, който ще достави пратката) и взимане на място (са град София).

Всички доставки над 60.00 лева са напълно безплатни за цялата страна.

Доставката на поръчките може да бъде извършена от куриерите Рапидо или Еконт – по ваше желание. При поръчки под 60.00 лв. цената за доставка ще ви бъде изписана от модула на съответния куриер, преди да завършите вашата поръчка.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

 

ПОМОЩ СЛЕД ПРОДАЖБАТА
При нужда от помощ при ползване на закупените от нас стоки, можете да се свържете с нас на телефон: 0883346496


ИЗМЕНЕНИЯ
“Вестиго ООД” се задължава да уведоми клиента за промените в „Общите условия“, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и момента, от който промените влизат в сила. За всички направени поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на поръчката. Ако потребителят не е съгласен с промените, той може да се свърже с pixelart.space за прекратяване на регистрацията му. Ако клиентът не направи това и/или извърши действия в сайта или направи нови поръчки, се счита, че е приел промените.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти. Всички спорове се разрешават от компетентния български съд.


ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. Данните на юридическото лице “Вестиго ООД”;
2. Всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “Вестиго ООД” ;
3. Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
4. Стойността на транспортните разходи;
5. Начина на плащане и другите условия на доставка;
6. Правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върнати;
7. Периода, за който цената на продуктите е в сила;
8. Условията за употреба на продуктите;
Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.